Thursday, April 21, 2011

Universiti Malaya

Hal ini saya ambil dari buku Dr. Mahathir, Dilema Melayu.
Dalam bukunya menerangkan bahawa status pendidikan kaum melayu(tinggal di desa) sangatlah jauh ketinggalan dari kaum bukan melayu(tinggal di bandar), dan jika perbezaan ini tidak dapat diperbaiki, ia akan menyebabkan jurang perbezaan kaum yang lebih besar. Universiti Malaya sewaktu ini(70an) menuntut kebebasan politik dan menegaskan bahawa mereka adalah sebuah institut pengajian tinggi yang professional yang mementingkan kelayakan dan taraf akademik, mereka tidak akan ambil kira asal-usul kaum dan tidak mengamalkan diskriminasi. Kesannya adalah lebih diskriminasi hasil daripada hal yang dinyatakan diatas. Universiti pastilah tidak dapat menyeleweng daripada matlamat mereka. Hanya satu isu 70an yang menarik bagi saya untuk dikongsikan

No comments:

Post a Comment